Đấu giá 1 tàu đánh cá đã qua sử dụng tại Đà Nẵng

Ngày 26/03/2020.
Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh tại Đà Nẵng thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 9/4/2020 do Chi cục Thi hành án dân sự quận Sơn Trà ủy quyền như sau:

1. Đơn vị có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Địa chỉ: Số 2 An Mỹ, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

2. Tài sản đấu giá: 01 (một) tàu cá đã qua sử dụng và tài sản trên tàu cá theo Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá số NA-92756-TS do Chi cục Thủy sản Nghệ An cấp ngày 11/04/2017. Giá khởi điểm: 5.033.578.948 đồng (bằng chữ: Năm tỉ không trăm ba mươi ba triệu năm trăm bảy mươi tám nghìn, chín trăm bốn mưới tám đông).

3. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký mua hồ sơ, nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 26/03/2020 cho đến hết 11h00’, ngày 08/04/2020 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hồi 09 giờ 30’, ngày 09/04/2020, tại Hội trường trụ sở dân phòng 33. Đ/c: An Nhơn 3, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Liên hệ: Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh tại Đà Nẵng. Đ/c: Số nhà 90, Đường Hoàng Đức Lương, P. An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng. ĐT: 0985.361.047 – 0931.926.225.

Bài Viết Liên Quan